Europos Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisės sistemą technologijos

Rasa Inčerauskaitė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama socialinių technologijų panaudojimo aplinkos apsaugos reglamentavimo tobulinimui užtikrinti galimybė, Europos Sąjungos teisės aktų aplinkos apsaugos srityje perkėlimo į nacionalinę teisės sistemą technologijos, praktiniai nekokybiško Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisės sistemą pavyzdžiai ir nacionalinės tesiės reglamentavimo tobulinimo socialinės technologijos. Europos Sąjungos teisės aktų aplinkos apsaugos srityje perkėlimo į nacionalinę teisės sistemą technologijos nagrinėjamos keliais aspektais: visų pirma apibrėžiama teisės aktų perkėlimo technologijos definicija, identifikuojama Europos Sąjungos teisės daroma įtaka Lietuvos aplinkos apsaugos teisei, pateikiama Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo organizavimo tvarka ir praktikoje kylančios netinkamo Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisės sistemą problemos.
Analizuojant socialinių technologijų panaudojimo galimybę aplinkos apsaugos reglamentavimo tobulinimui užtikrinti nagrinėjami praktiniai ydingo Europos Sąjungos teisės perkėlimo į nacionalinę teisės sistemą pavyzdžiai ir ieškoma tinkamo Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisės sistemą užtikrinimo būdų.

Raktiniai žodžiai


aplinkos apsauga; socialinės technologijos

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195