Latvijos Respublikos konkurencijos tarybos kompetencija

Janis Načisčionis

Santrauka


Šio straipsnio autorius pateikia pagrįstus siūlymus, kurie gali būti panaudoti teisės aktų tobulinimo procese. Straipsnyje apibrėžiama viešojo administravimo subjektų kompetencija, atkreipiamas dėmesys į Latvijos Respublikos konkurencijos tarybos funkcijas. Autorius taiko lyginamąjį istorinį ir sisteminio tyrimo metodus.
Žinant tradicinį manymą, jog institucijos kompetencija – tai institucijos statusas, šiame straipsnyje siūloma susipažinti su kitu požiūriu, kai institucijos veikla atskleidžiama kaip kompetencijos elementų visuma. Mokslininkas lygina įvairių administracinės teisės specialistų požiūrius, kad skaitančiajam kiltų noras diskutuoti.
Autoriaus nuomone, visa teisės aktuose numatyta kompetencija privaloma naudotis. Neatsižvelgiant į institucijos vietą viešojo administravimo institucijų sistemos hierarchijoje, kompetencija, kuri gali būti papildyta atskirais elementais, privalo būti nustatyta kiekvienam subjektui, tačiau nepakeičiant institucijos misijos bei nesumažinant jos atsakomybės.
Labai svarbu apibrėžti veiklos tikslą materialinėje administracinėje teisėje, derinant ją su administracinio proceso teise bei principais. Kitas kompetencijos elementas, einantis po tikslo nustatymo, yra uždavinių apibrėžimas. Tai reiškia, kad reglamentuose turi būti numatytos ir administracinės funkcijos (funkcijos, kurias įgyvendina Latvijos Respublikos konku- rencijos taryba kaip vykdomoji institucija). Čia taip pat privalo būti numatyta ir diskrecijos teisė, kaip galimybė veiksmingiau įgyvendinti šios administracinės institucijos funkcijas.
Turint galvoje šios vykdomosios institucijos vietą viešojo administravimo institucijų sistemoje, teisės aktuose turėtų būti tiksliai numatytos ir Latvijos Respublikos konkurencijos tarybos teisės bei pareigos. Nereikia pamiršti ir aiškaus atsakomybės (atskaitomybės) ribų nustatymo, tačiau tai turi būti teisinė, o ne politinė prievolė.
Šiame straipsnyje pateikiami galimi viešojo administravimo subjektų kompetencijos apibrėžimai. Jie gali būti panaudoti moksliniuose tyrimuose, taip pat leidžiant naujus teisės aktus.

Raktiniai žodžiai


sąvokos: administracinės funkcijos; diskrecijos teisė; atsakomybė; kompetencija

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195