Lietuvos vietos savivaldos įstatymo įgyvendinimo klausimu: gyventojų viešosios nuomonės tyrimo metodikos pristatymas

Gediminas Merkys, Rūta Brazienė, Daiva Urbonaitė-Šlyžiuvienė, Jolita Misiovič

Santrauka


Šiame straipsnyje atskleidžiama, kaip konkretus sociologinis tyrimas, pagrįstas masine gyventojų apklausa, sudaro prielaidas kryptingiau įgyvendinti pagrindines vietos savivaldos įstatymo nuostatas. Pristatoma konkreti sociologinio tyrimo metodika, parodoma, kaip minėto tyrimo idėja perteikia kai kurias esmines LR Konstitucijos, Vietos savivaldos ir Viešojo administravimo įstatymų nuostatas. Konkrečiai turima galvoje demokratinės valstybės įstatymų leidėjo siekis sudaryti sąlygas piliečiams aktyviai dalyvauti vietos savivaldoje, sprendimų priėmimo procese, vertinti vietos valdžios veiksmus, sprendimus ir savivaldos teikiamas paslaugas.

Raktiniai žodžiai


vietos savivaldos įstatymas; viešoji nuomonė; viešasis interesas; viešosios nuomonės tyrimai; socialinė diagnostika

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195