Intereso problema civilinio proceso teisėje

Egidijus Krivka

Santrauka


Straipsnyje atliekama intereso sampratą aiškinančių mokslinių teorijų analizė ir daroma išvada, kad sąveikos teorija geriausiai tinka aiškinant intereso sampratą civilinio proceso teisėje. Straipsnyje nustatoma, kad interesas – tai objektyviai egzistuojantis socialinis poreikis. Klasifikuojant interesus pagal jų patenkinimo priemones išskiriami teisiniai interesai. Daroma išvada, kad teisinis interesas – tai objektyviai egzistuojantis teisės saugomas ir teisėsaugos institucijų ginamas socialinis poreikis, kurį suformuoja socialinės sąlygos ir kuris patenkinamas teisinėmis priemonėmis.
Siekiant ištirti intereso sampratos problemas civilinio proceso teisėje, teisiniai interesai skirstomi į materialiuosius teisinius ir procesinius teisinius interesus. Materialusis teisinis interesas – tai pirmiausia subjektinėmis materialiosiomis teisėmis saugomas interesas. Tačiau subjektinė materialioji teisė nėra vienintelė intereso apsaugos forma. Intereso apsauga garantuojama ne tik subjektinėmis materialiosiomis teisėmis, bet ir teismui ar kitoms teisėsaugos institucijoms tiesiogiai ginant įstatymų (teisės) saugomą interesą, kai atitinkamo intereso turėtojas neturi subjektinių materialiųjų teisių.
Šios nuostatos leido autoriui materialųjį teisinį interesą kaip teisminės gynybos dalyką nagrinėti plačiąja ir siaurąja prasmėmis. Plačiąja prasme sąvoka „materialusis teisinis interesas“ apima tiek subjektinėmis materialiosiomis teisėmis įteisintus interesus, tiek ir taip neįteisintus interesus. Materialieji teisiniai interesai siaurąja prasme – tai socialiniai poreikiai, saugomi įstatymų nesuteikiant jų turėtojams subjektinių materialiųjų teisių, o suteikiant teisę jiems arba kitiems asmenims kreiptis teisminės arba kitokios teisinės gynybos. Materialiojo teisinio intereso suvokimas plačiąja ir siaurąja prasmėmis leidžia geriau suvokti ir apibrėžti materialiojo teisinio intereso sąvoką bei padaryti atitinkamas išvadas.
Procesinis teisinis interesas – tai teisės normomis pagrįstas objektyviai egzistuojantis socialinis poreikis civiliniam procesui. Procesinis teisinis interesas yra skirstomas į individualųjį procesinį teisinį interesą ir viešąjį procesinį teisinį interesą. Tiriamas ryšys tarp materialiojo teisinio intereso ir procesinio teisinio intereso.

Raktiniai žodžiai


interesas; objektyvusis interesas; teisinis interesas; materialusis teisinis interesas; procesinis teisinis interesas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195