Uberrimae fidei principo turinys draudimo sutartiniuose teisiniuose santykiuose

Kazimieras Zaveckas

Santrauka


Draudimo sutartis yra priskiriama specialiai sandorių grupei, kuriai taikomas didžiausio pasitikėjimo reikalavimas (uberrimae fidei). Sudarant draudimo sutartis teisės aktai kiekvienai sutarties šaliai – draudėjui ir draudikui – nustato pareigą atskleisti viena kitai tam tikrus, joms žinomus faktus, kurie gali turėti įtakos sutarties šaliai priimant sprendimą dėl draudimo sutarties sudarymo arba atsisakymo ją sudaryti.
Uberrimae fidei principas yra įtvirtintas Bendrosios ir Kontinentinės teisės sistemose. Pažymėtina, kad šio principo turinys bei taikymo praktika Bendrosios ir Kontinentinės teisės sistemų valstybėse skiriasi. Straipsnyje nagrinėjamas pareigos atskleisti informaciją sudarant ir vykdant draudimo sutartis reguliavimas minėtose teisės sistemose. Taip pat pateikiama uberrimae fidei principo reglamentavimo analizė bei taikymo praktika Lietuvos draudimo teisės sistemoje, išskiriami tokie probleminiai klausimai kaip uberrimae fidei principo taikymas asmenims, kurie nėra draudimo sutarties šalys (apdraustieji, naudos gavėjai), pareigos atskleisti informaciją ribojimas.

Raktiniai žodžiai


draudimas; draudimo sutartis; uberrimae fidei; aleatorinis sandoris; rizika

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195