Asmens turtinės padėties kriterijus suteikiant valstybės garantuojamą teisinę pagalbą civilinio proceso tvarka nagrinėjamose bylose

Ingrida Montvydienė

Santrauka


Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos (VGTP) nepasiturintiems asmenims numatymas įstatymuose ir šios pagalbos įgyvendinimą užtikrinančių priemonių ir būdų sukūrimas, nagrinėjant ir sprendžiant bylas civilinio proceso tvarka, neišvengiamai tampa kiekvienos demokratinės valstybės pozityvia pareiga. Šios pagalbos suteikimas yra vienas iš garantų, užtikrinančių konstitucinės teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą ir padedančių neturtingiems, neišgalintiems susimokėti privatiems teisininkams už teikiamą teisinę pagalbą asmenims ginant savo teises ir įstatymais saugomus interesus.
Šiame straipsnyje atskleidžiamos asmens turtinės padėties lygio, suteikiančio asmenims galimybę pasinaudoti valstybės garantuojama teisine pagalba Lietuvoje, teorinės ir praktinės problemos, pateikiami nustatyto turtinės padėties valstybės garantuojamai teisinei pagalbai gauti kriterijaus atitikties šios pagalbos poreikiui užtikrinant teisminės gynybos prieinamumą vertinimai. Aptariamas teismo vaidmuo sprendžiant valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo klausimus. Taip pat straipsnyje pateikiami pasiūlymai dėl papildomų kriterijų, lemiančių turtinės padėties vertinimą sprendžiant šios pagalbos suteikimo klausimą, bei civilinio proceso kodekso pakeitimų.

Raktiniai žodžiai


valstybės garantuojama teisinė pagalba; nemokama teisinė pagalba; turto ir pajamų lygis; turtinės padėties kriterijus; bylos sudėtingumas; teisingumo interesai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195