Kai kurių bendrųjų Europos Bendrijos teisės principų taikymo ypatumai administruojant viešąjį saugumą

Remigijus Kalašnykas, Ieva Deviatnikovaitė

Santrauka


Straipsnyje tiriami kai kurių bendrųjų Europos Bendrijos teisės principų pritaikymo kintančiai Lietuvos viešajai teisei ypatumai ir jų rezultatai pagrindinių žmonių saugumą užtikrinančių viešojo administravimo subjektų sistemų, ypač policijos, veiklos sąlygomis. Keliama ir tikrinama hipotezė – su spartėjančiais integracijos procesais bei kintančiu požiūriu į žmogaus teises, kaip į bendrąsias civilizacines vertybes, keičiasi ir visuomenės lūkesčiai, susiję su policija. Straipsnio autorių nuomone, institucijų administracinė veikla, ypač administruojant viešąjį saugumą, turi būti naujai organizuojama pagal iš esmės kintančias socialines teisines vertybines orientacijas, ypač jų elementus – Europos teisės principus, aiškiai numatant jų intervencinę įtaką visai nacionalinei teisinei sistemai.
Valstybė, administraciniu teisiniu požiūriu užtikrindama žmogaus teises ir laisves, turi derinti ir atitinkamai tobulinti viešojo administravimo sistemose atskirų valdymo sričių, ypač visuomenės saugumą užtikrinančių institucijų, funkcijas ir jų įgyvendinimui būtiną socialinį teisinį subjektiškumą.

Raktiniai žodžiai


bendrieji Europos Bendrijos teisės principai; viešasis saugumas; viešojo saugumo administravimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195