Nemokaus skolininko turto administravimas Lietuvos Respublikoje (1918–1940 m.)

Jurgita Spaičienė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamas asmenų, skiriamų administruoti ir saugoti nemokaus skolininko turtą, teisinis statusas pagal 1918–1940 m. Lietuvos Respublikoje galiojusius teisės aktus. Šie asmenys, kurie šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose įvardyti kaip bankroto administratoriai, remiantis tuomet Lietuvoje galiojusia teise buvo įvardyti prisiekusiais rūpintojais, kuratoriais, sindikais, konkurso valdytojais. Pagrindinis dėmesys skiriamas tokiems asmenims keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams, jų skyrimo tvarkai, funkcijoms bei užmokesčio už atliekamą darbą skaičiavimo būdams(-ui).

Raktiniai žodžiai


nemokus skolininkas; administratorius; prisiekęs rūpintojas; sindikas; konkurso valdytojas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195