Europos Sàjungos ombudsmeno institucija

Saulė Vidrinskaitė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama Europos Sąjungos ombudsmeno institucija, gilinamasi į jos teisines galias ir kompetenciją. Siekiant įgyvendinti asmens teisę į tinkamą valstybės valdymą, Europos Sąjungos piliečiams suteikiama galia skųsti Europos Sąjungos institucijų veiklą specialiai Europos Parlamento skiriamam ombudsmenui. Straipsnyje nagrinėjamas Europos Sąjungos ombudsmeno veiklos veiksmingumas.
Ombudsmeno institucijos ištakos yra Skandinavijos valstybėse. Europos Sąjungos ombudsmeno institucija yra tarpvalstybinės institucijos pavyzdys. Ši institucija savo veiklą grindžia Europos Sąjungos steigiamųjų dokumentų ir savo statuto nuostatomis. Europos Sąjungos ombudsmenas yra aktyviai veikianti institucija, kuri siekia mažinti piktnaudžiavimo ir biurokratizmo atvejus Europos Sąjungos institucijų veikloje.

Raktiniai žodžiai


ombudsmenas; diskrecija; piktnaudžiavimas; biurokratizmas; restitucinės priemonės

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195