Užsienio asmenų teisinė padėtis Baltarusijos Respublikos ūkiniuose teismuose

Victor Kamenko

Santrauka


Straipsnyje autorius nagrinėja užsienio fizinių ir juridinių asmenų, taip pat asmenų, neturinčių pilietybės, teisių ir teisėtų interesų gynimo, ekonominių teisinių santykių srityje, Baltarusijos Respublikos ūkiniuose teismuose tvarką. Apibrėžti ūkinių bylų, kuriose dalyvauja užsienio asmenys, nagrinėjimo pagrindiniai teisiniai principai įtvirtinti Baltarusijos Respublikos ūkinių bylų proceso kodekse.
Autorius atliko palyginamąją, 1998 metų Baltarusijos Respublikos ūkinių bylų proceso kodekso ir naujojo 2004 metų Baltarusijos Respublikos ūkinių bylų proceso kodekso, užsienio asmenų jurisdikcijos Baltarusijos Respublikos ūkiniams teismams studiją. Pabrėžtos naujojo kodekso novelos. Straipsnyje ypač daug dėmesio skiriama ūkinių bylų proceso kodekse įtvirtintai Baltarusijos Respublikos ūkinių teismų kompetencijai išnagrinėti. Pabrėžiamas ūkinių teismų kompetencijos išplėtimas nagrinėjant ekonomines bylas, kuriose dalyvauja užsienio asmenys. Analizuojama išimtinė ūkinių teismų kompetencija, taip pat šalių teisė pakeisti įstatymu nustatytą ūkinio teismo kompetenciją, t. y. įstatymu nustatyta kompetencija gali būti keičiama prorogaciniu arba derogaciniu susitarimu. Prorogaciniu susitarimu laikomas susitarimas, kuriuo šalys sutaria ūkiniam teismui pagal įstatymą neteismingas bylas perduoti nagrinėti ūkiniam teismui. Derogaciniu susitarimu laikomas susitarimas, kuriuo pagal įstatymą ūkiniam teismui teismingų bylų nagrinėjimą šalys savo susitarimu gali perduoti nagrinėti kitam teismui.
Straipsnyje aprašomi asmenys, turintys teisminį imunitetą, imuniteto taikymo sąlygos, tarptautinių sutarčių veikimo ir taikymo ypatumai.
Straipsnis iš esmės analizuoja Baltarusijos Respublikos ūkinių teismų jurisdikciją bylose, turinčiose užsienio elementų pagal galiojančius teisės aktus.

Raktiniai žodžiai


jurisdikcija; teismingumas; teisminis imunitetas; užsienio asmenys

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195