Žmogaus teisė į sveiką aplinką: šios teisės atsiradimo ir formavimosi teisinės prielaidos Europos Sąjungoje

Gintaras Gaidys

Santrauka


Straipsnyje apžvelgiama ES aplinkos teisės raida nuo 1957 m. Steigiamųjų sutarčių iki 2004 m. Sutarties dėl Konstitucijos Europai priėmimo, išskiriami keturi ES aplinkos teisės raidos etapai ir pabrėžiamas žmogaus sveikatos apsaugos nuo neigiamų aplinkos veiksnių aspektas. Aptariamos svarbiausių tarptautinių dokumentų ir ES teisės aktų, turėjusių reikšmę aplinkos elementų kokybės ir žmogaus sveikatos sąryšio teisiniam reguliavimui, nuostatos, pabrėžiama, kad tai lėmė straipsnyje nagrinėjamos teisės į sveiką aplinką pagrindimą ir suformulavimą.
Straipsnyje nagrinėjama, ar teisė į sveiką aplinką ES egzistuoja, o jeigu egzistuoja, ar ši teisė yra tiesiogiai įtvirtinta ES teisės aktuose, taip pat pabrėžiama, kad šios teisės įgyvendinimo galimybės priklauso nuo reikalingų ES teisės aktų, nustatančių procesinius šios teisės realizavimo ypatumus, priėmimo.

Raktiniai žodžiai


aplinka; aplinkos apsauga; sveika aplinka; aplinkos kokybė; žmogaus teisė į sveiką aplinką

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195