Valstybės elektroninės informacijos saugos strategija – vienas iš pagrindinių elektroninės informacijos saugos reguliavimo instrumentų: lyginamoji analizė

Darius Štitilis

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos elektroninės informacijos saugos reguliavimo srityje lyderiaujančių Europos valstybių elektroninės informacijos saugos strategijos lyginant jas su naująja Lietuvos elektroninės informacijos saugos strategija.
Straipsnio objektas – elektroninės informacijos saugos reguliavimas, kurio vienas iš pagrindinių elementų – elektroninės informacijos saugos strategija. Straipsnio tikslas – lyginamuoju aspektu išnagrinėti kai kurias pažangiausias Europos valstybių valstybines elektroninės informacijos saugos strategijas bei pateikti Lietuvos elektroninės informacijos saugos strategijos lyginamąjį įvertinimą, taip pat atitinkamus pasiūlymus dėl elektroninės informacijos saugos reguliavimo. Straipsnyje taikomas lyginamasis, analizės ir kiti metodai. Analizuojant ES valstybių elektroninės informacijos saugos strategijas naudojamasi užsienio valstybių teisinių dokumentų duomenų bazėmis bei periodine literatūra.
Straipsnį sudaro dvi dalys. Pirmoje dalyje lyginamuoju aspektu nagrinėjamos Norvegijos, Suomijos bei Čekijos informacijos saugos strategijos, antroje lyginamuoju aspektu analizuojama naujoji Lietuvos elektroninės informacijos saugos strategija, keliamos egzistuojančios elektroninės informacijos saugos reguliavimo Lietuvoje problemos. Atlikta analizė leidžia teigti, kad naujoji Lietuvos elektroninės informacijos saugos strategija, nors priimta 2006 m., ne visiškai atspindi kai kuriuos pagrindinius elektroninės informacijos saugos reguliavimo principus ir yra tobulintina. Straipsnyje pateikiamos Lietuvos elektroninės informacijos saugos strategijos tobulinimo kryptys, priemonės, taip pat pasiūlymai dėl elektroninės informacijos saugos reguliavimo Lietuvoje tobulinimo.

Raktiniai žodžiai


elektroninės informacijos saugos reguliavimas; elektroninės informacijos saugos strategija

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195