Kategorijų – vykdomoji valdžia, valstybinis valdymas (administravimas) ir viešasis administravimas – samprata ir santykis Lietuvos administracinėje teisėje

Audrius Bakaveckas

Santrauka


Atkūrus nepriklausomybę laipsniškai kito (plėtėsi) svarbiausios Lietuvos administracinės teisės vartojamos kategorijos. Iki 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos administracinės teisės reguliavimo pagrindą sudarė valstybinis valdymas, o po nurodytos datos perėjus prie valstybės valdžios organizavimo remiantis demokratinėse valstybėse pripažinta valdžių padalijimo doktrina, administracinėje teisėje pradėta vartoti ir kategorija „vykdomoji valdžia“. Beveik dešimtmetį buvo vartojamos abi minėtos kategorijos, tačiau administracinės teisės teorijoje bei praktikoje kaip ir anksčiau dažniausiai buvo vartojama kategorija „valstybinis valdymas“. Nuo 1999 m. birželio mėn. plačiai pradėta vartoti dar viena nauja Lietuvos administracinėje teisėje kategorija – „viešasis administravimas“. Minėtų trijų kategorijų tarpusavio santykiai šiandienos Lietuvos administracinėje teisėje nėra analizuoti, todėl kyla tam tikros painiavos. Šis straipsnis ir skirtas šių svarbiausių administracinės teisės kategorijų santykiui atskleisti.

Raktiniai žodžiai


vykdomoji valdžia; valstybinis valdymas (administravimas); viešasis administravimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195