Prokuroras kaip proceso atnaujinimo subjektas

Rimvydė Lukšytė

Santrauka


Straipsnio aktualumą lemia prokuratūros (prokuroro) funkcija civilinio proceso teisėje, taip pat pastarųjų metų teisės norminių aktų, keičiančių Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos, viešojo intereso gynimo ir proceso atnaujinimo reglamentavimą, gausa bei šių teisinių reiškinių mokslinio tyrimo poreikis, nes šiuo metu Lietuvos Respublikos civilinio proceso teisės moksle neatlikta nuosekli ir išsami nei prokuratūros civilinio proceso, nei proceso atnaujinimo instituto analizė.
Straipsnyje aptariamos prokuroro dalyvavimo formos proceso atnaujinimo stadijoje, generalinio prokuroro teisės ir pareigos ginant viešąjį interesą paduoti prašymą atnaujinti procesą, analizuojamos kylančios problemos Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui įgyvendinant LR CPK 365 str. 2 dalies suteiktą teisę. Pateikta analizė atskleidžia prokuroro dalyvavimo proceso atnaujinimo stadijoje specifiką.
Praėjo jau beveik treji metai, kai priimtas ir įsigaliojo naujasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas, todėl jau galima rasti teismų praktikos taikant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normas, reglamentuojančias prokuroro veiklą civiliniame procese, taip pat ir proceso atnaujinimo stadijoje.

Raktiniai žodžiai


proceso atnaujinimas; prokuroras; viešasis interesas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195