Teisminė gynyba nuo viešosios valdžios veiksmų: teisinė padėtis ir teisės praktika Vokietijos Federacinėje Respublikoje

Joachim Arntz

Santrauka


Straipsnyje, remiantis Vokietijos teisės mokslu ir teismų praktika, analizuojama teisminės gynybos nuo viešosios valdžios veiksmų turinys, teisės į teisminę gynybą ir teisės kreiptis į teismą apimtis ir turinys. Teisė kreiptis į teismą įtvirtinta Vokietijos Federacinės Respublikos pagrindinio įstatymo 19 straipsnio 4 pastraipos 4 punkte. Ši teisė apima visuotinę ir veiksmingą teisminę gynybą nuo viešosios valdžios veiksmų, pažeidžiančių asmens teisinę sritį. Teisė kreiptis į teismą privalo būti suteikta ir tada, kai paprasti įstatymai tokios teisės nenumato. Labai svarbią vietą teisminės gynybos užtikrinimo srityje užima žmogaus teisės, nes jos galioja tiesiogiai ir saisto visų lygių viešąją valdžią (Pagrindinio įstatymo 1 straipsnio 3 pastraipa). Konstitucinė teisės kreiptis į teismą garantija apima tik teisę kreiptis teisminės gynybos nuo viešosios valdžios veiksmų. Viešoji valdžia šiame kontekste suprantama kaip visa vykdomoji valdžia, tai nepriklauso nuo to, kaip ji kvalifikuojama: ar kaip administracija, ar kaip vyriausybė.
Teismai, į kuriuos galima kreiptis teisminės gynybos, remiantis Pagrindinio įstatymo 92 straipsniu, yra Federacinis konstitucinis teismas, Pagrindiniame įstatyme išvardyti federaciniai teismai ir žemių teismai. Kaip federacinius teismus Pagrindinis įstatymas greta Civilinės ir Baudžiamosios jurisdikcijos teismų įvardija ir Federacinį administracinį teismą, Federacinį finansų teismą, Federacinį darbo teismą ir Federacinį socialinį teismą. Pagal tai visa teisminė jurisdikcija skirstoma į penkias šakas, kurios visos turi užtikrinti teisės į teisminę gynybą, įgyvendinamą pagal Pagrindinio įstatymo 19 straipsnio 4 pastraipą. Su tuo susijęs ir vienas iš teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos trūkumų: tai teisės kreiptis į teismą susiskaidymas, nulemtas penkių jurisdikcijų buvimo.
Tam, kad teisminė valdžia galėtų tinkamai vykdyti jai pavestas funkcijas, sąlyga yra teisėjų nepriklausomumas, apimantis ir funkcinį, dalykinį, ir asmeninį teisėjo nepriklausomumą.
Remiantis Vokietijos Federacinio Konstitucinio Teismo praktika, teisė į teisminę gynybą neapima teisės į instancinę sistemą, todėl tam, kad būtų įgyvendinta Pagrindinio įstatymo 19 straipsnio 4 pastraipoje įtvirtinta teisė kreiptis į teismą gynybos nuo viešosios valdžios veiksmų garantija, pakanka, kad tokia gynyba būtų suteikta vienoje teisminėje instancijoje.

Raktiniai žodžiai


teisminė gynyba; viešoji valdžia; teisės kreiptis į teismą garantija; teisinės gynybos veiksmingumas; teisėjų nepriklausomumas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195