Tarptautinių darbo laivuose standartų įtaka Lietuvos jūrininkų darbo santykiams

Ingrida Mačernytė-Panomariovienė

Santrauka


Jūreiviai pirmieji ėmė organizuoti darbą ištisą parą, t. y. darbas laive buvo skirstomas pamainomis ir tokia tvarka išliko iki šių dienų. Samdos ir darbo santykius laivyne pradėta reglamentuoti tik darbininkų judėjimų ir tarptautinių organizacijų dėka, t. y. XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Didelę įtaką tokiems reguliavimams padarė Tarptautinė darbo organizacija ir Tarptautinė jūrų organizacija, siekiančios suvienodinti laivų įgulos darbo ir gyvenimo sąlygas pasauliniu mastu. Lietuva, būdama jūrine valstybe ir minėtų tarptautinių organizacijų nare, kol kas nesugeba užtikrinti jūrininkų darbo teisių ir gyvenimo sąlygų.
Straipsnyje nagrinėjama tarptautinių dokumentų perkėlimo į Lietuvos nacionalinius aktus eiga ir jų įtaka gerinant jūrininkų darbo sąlygas.

Raktiniai žodžiai


jūrininkų darbo standartai; tarptautinė darbo organizacija; tarptautinė jūrų organizacija; darbas laivuose; laivo įgula; Konsoliduota jūrų darbo konvencija

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195