Nukentėjusiojo samprata „Nusikaltimų valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklai“ skyriuje

Edita Gruodytė

Santrauka


Straipsnio tikslas – atskleisti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nusikaltimų valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklai skyriuje vartojamus valstybės tarnautojo ir kito viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens terminus. Šis tikslas įgyvendinamas pasitelkiant istorinį, analitinį, gramatinį, lyginamąjį mokslo metodus. Straipsnyje pirmiausia trumpai apžvelgiamas šio naujo skyriaus atsiradimas ir jo reikalingumas. Tolesniuose skyriuose atskleidžiamas įvardytų dviejų terminų turinys, kas daroma pasitelkus analitinį, gramatinį metodus ir teismų praktiką.
Straipsnyje diskutuojama dėl valstybės tarnautojo sąvokos turinio – ar jis turėtų būti aiškinamas pagal valstybės tarnybos įstatymą ar plačiau, pasitelkiant gramatinį aiškinimą. Antrajame skyrelyje analizuojamas terminas – „kiti viešojo administravimo funkcijas atliekantys asmenys“, esantys netikslumai ir praktinės sąvokos taikymo problemos. Paskutiniajame skyriuje aptariamos šiuo metu egzistuojančios praktinės problemos mėginant atriboti analogiškas veikas įtvirtintas ir Baudžiamajame, ir administracinių teisės pažeidimų kodeksuose, siūloma kaip būtų galima ir praktiniu, ir Įstatymų leidybos lygiu spręsti susidariusius sunkumus.

Raktiniai žodžiai


valstybės tarnautojas; kiti viešojo administravimo funkcijas atliekantys asmenys; viešasis administravimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195