Kultūra ir Europos Sąjungos teisė: sąsajų paieškos

Audronė Dziegoraitienė

Santrauka


Straipsnyje gvildenamos temos įvairialypiškumas rodo, kaip sunku suderinti kultūros ir teisės elementus teisinėje struktūroje, kurioje trūksta ne tik aiškaus centro, bet ir konkretaus šių subjektų tarpusavio ryšio plano. Todėl, siekiant nustatyti Europos Sąjungos (ES) teisės ir kultūros sąsajas, sujungiamos įvairios, kartais netikėtos tendencijos. Straipsnyje pateikiamos pastabos dėl šiuolaikinės kultūros prigimties atsižvelgiant į ES teisinius ir politinius tikslus; aptariama kultūros samprata; nagrinėjamas ES teisės ir kultūros santykis remiantis autopoezės (save reguliuojančios, save referuojančios visumos) teorija, kuri ypač tinka pasirinktų tyrimų sąsajų paieškai atskleisti; išskirtas konsoliduotos Europos Bendrijos steigimo (EBS) sutarties 151 straipsnio [1] komentaras, atrinktos sąsajų su pateikiama tema turinčios bylos. Straipsnio pabaigoje pateiktos išvados ir ES teisės bei kultūros santykio vertinimas atsižvelgiant ir į teisės tikslus, ir į teisės praktikos bei kultūros sintezę.

Raktiniai žodžiai


kultūra; postmodernizmas; autopoezės teorija; kultūrinis identitetas; kultūrinis selektyvumas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195