Teisinės sistemos nuostatų įgyvendinimas viešojo saugumo srityje

Vytautas Kurpuvesas, Marius Sargevičius

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos dalinių reorganizavimo problemos ir pateikiami galimi jų sprendimai. Dalinių reorganizavimo problemos aktualios dėl kelių priežasčių: nesutariama dėl dalinių būsimos teisinės formos; keltinas klausimas, ar reorganizuodamas dalinius Seimas neviršija savo kompetencijos; abejotinas dalinių veiklos legitimumas; daliniuose tarnaujančių pareigūnų veiklos tęstinumo (teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių) problema. Tai lemia būtinybę greitai rasti šių problemų sprendimus.

Raktiniai žodžiai


Vidaus reikalų ministerija; vidaus tarnybos daliniai; viešojo saugumo dalinys; reorganizacija

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195