Tikėjimo ir sąžinės laisvė: konstituciniai pagrindai ir realizavimo ribos Lietuvos Respublikoje

Saulė Vidrinskaitė

Santrauka


Šiame straipsnyje nagrinėjama viena iš pilietinių asmens teisių – tikėjimo ir sąžinės laisvė. Ši laisvė yra įvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, šios teisės įgyvendinimo ir jos užtikrinimo teisiniai pagrindai numatyti įstatymuose ir šalies tarptautiniuose įsipareigojimuose – pasirašytose ir ratifikuotose tarptautinėse sutartyse. Asmenų lygybės, neribojant asmenų teisių ir neteikiant jiems privilegijų išpažįstamos Religijos pagrindu, užtikrinimas yra svarbus siekiant garantuoti tinkamą žmogaus teisių ir laisvių apsaugą. Tai įgyvendina lygių galimybių kontrolierius, vykdydamas Lygių galimybių įstatymo ir kitų įstatymų nuostatas. Straipsnyje analizuojama šios institucijos veikla ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veikla, nagrinėjant teisės aktų konstitucingumą tikėjimo ir sąžinės laisvės srityje.

Raktiniai žodžiai


tikėjimo ir sąžinės laisvė; religijos laisvė; valstybinė religija; religijos mokymas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195