Asmens persekiojimas: teisinės ir psichologinės problemos

Ilona Čėsnienė

Santrauka


Persekiojimu vadinamas nepageidautinas pasikartojantis vieno asmens elgesys kito asmens atžvilgiu. Per pastarąjį dešimtmetį Vakarų šalyse padidėjo visuomenės ir įvairių specialistų (teisininkų, policijos pareigūnų, psichologų, psichiatrų) susidomėjimas šiuo reiškiniu. Pažymėtina, kad teisės aktai, reglamentuojantys persekiojimą, yra gana nauji, todėl teisinis persekiojimo vertinimas bei apsisaugojimo nuo persekiojimo priemonės kiekvienoje valstybėje yra skirtingos.
Šiame straipsnyje nagrinėjama persekiojimo samprata, teisiniai persekiojimo vertinimo aspektai Lietuvoje ir Vakarų šalyse, pateikiama trumpa persekiotojų psichologinė charakteristika, nagrinėjami persekiojimo teisinio užkardymo ir prevencijos klausimai, aptariamos psichologinės pagalbos nukentėjusiajam galimybės. Atsižvelgiant į tai, kad mokslinių tyrimų rezultatai rodo didėjantį persekiojimo paplitimą elektroninėje erdvėje, straipsnyje šiai problemai skiriamas išskirtinis dėmesys.

Raktiniai žodžiai


persekiojimas; persekiotojas; tipologija; auka

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195