Teisiniai kredito institucijų registravimo ir licencijavimo pagrindai Ukrainai siekiant narystės Europos Sąjungoje

Mykola Sidak, Yuriy Bysaga

Santrauka


Ukraina, siekdama tapti Europos Sąjungos nare, nacionalinius teisės aktus turi suderinti su Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais. Straipsnyje „Kredito institucijų Ukrainoje steigimo ir licencijavimo teisiniai pagrindai Ukrainai siekiant narystės Europos Sąjungoje“ nagrinėjamos problemos, kylančios siekiant suderinti teisės aktus, reglamentuojančius kredito įstaigų steigimą ir licencijavimą.
Pirmoje straipsnio dalyje aptariama Ukrainoje įtvirtinta bankininkystės sistema. Ji apibūdinama kaip dviejų lygių sistema: pirmas lygis – Nacionalinis Ukrainos bankas, o antras lygis – lygiateisiais pagrindais veikiantys komerciniai ir valstybiniai bankai. Antroje straipsnio dalyje analizuojami Europos Sąjungos ir Ukrainos teisės aktuose pateikti banko sąvokos apibrėžimai, taip pat lyginama veikla, kuria gali verstis Ukrainos ir Europos Sąjungos bankai. Trečia straipsnio dalis skirta banko steigimo teisinio reguliavimo analizei. Ketvirtoje straipsnio dalyje analizuojami minimalaus įstatinio kapitalo steigiant banką reikalavimai ir jo formavimo principai, o penktoje nagrinėjamas bankų licencijavimo procedūrų teisinis reglamentavimas.

Raktiniai žodžiai


bankas; kredito institucijos; licencijavimas; registravimas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195