Darbuotojo sveikatai padarytos žalos atlyginimo sistema

Andrius Verikas

Santrauka


Žala darbuotojo sveikatai gali būti atlyginama keliais skirtingais būdais, kurie reglamentuojami tiek viešosios, tiek ir privačiosios teisės normomis. Straipsnyje iškeliamos darbuotojo sveikatai padarytos žalos skirtingų atlyginimo būdų tarpusavio sąveikos problemos ir pateikiami galimi jų sprendimo variantai. Sisteminės analizės būdu pagrindžiama išvada, kad skirtinguose teisės aktuose įtvirtintos teisės normos, nustatančios darbuotojo sveikatai padarytos žalos atlyginimą skirtingais būdais, sudaro bendrą tokios žalos atlyginimo sistemą. Darbuotojo sveikatai padarytos žalos atlyginimo sistema reikalauja skirtingus žalos atlyginimo būdus taikyti subsidiariai: pirmiausia dėl žalos atlyginimo turėtų būti sprendžiama remiantis viešosios teisės normomis – nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga socialinio draudimo būdu, ir tik paskui neatlyginta žalos dalis galėtų būti atlyginama remiantis darbdavio materialinės atsakomybės arba civilinės atsakomybės taisyklėmis.

Raktiniai žodžiai


darbuotojo sveikatai padarytos žalos atlyginimas; darbdavio materialinė atsakomybė; civilinė atsakomybė; valstybinis socialinis draudimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195