Paprastojo ir piktybinio bankroto teisinis reguliavimas Lietuvos Respublikoje 1918–1940 metais

Jurgita Spaičienė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamas bankroto institutas 1918–1940 metų Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje. Skiriamos dvi pagrindinės bankroto rūšys: paprastasis ir piktybinis, apibūdinami kiekvienos rūšies požymiai – tiek bendri, tiek būdingi atskiram Lietuvos regionui pagal tame krašte egzistavusią teisės sistemą, atsiribojus nuo konkurso instituto. Aptariami bankroto teisės šaltiniai – Lietuvoje galiojusių ir bankrotą reguliavusių teisės aktų visuma. Straipsnyje nagrinėjamas baudžiamosios atsakomybės visoje Lietuvos teritorijoje, išskyrus Klaipėdos kraštą, taikymas pagal 1903 m. Baudžiamąjį statutą, atsakomybės taikymas pagal Klaipėdos krašte priimtą 1871 m. Baudžiamąjį kodeksą su pakeitimais. Iš dalies bankrotas buvo reguliuojamas ir civiliniuose įstatymuose: Užnemunėje – Prancūzijos prekybos kodekse, o Klaipėdos krašte – Konkurso įstatyme, kuriame buvo numatytos baudžiamosios taisyklės.

Raktiniai žodžiai


paprastasis bankrotas; piktybinis bankrotas; konkursas; neišsigalintis skolininkas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195