Agresijos samprata tarptautinėje teisėje

Saulius Katuoka

Santrauka


Straipsnyje, taikant istorinį ir lyginamąjį metodus, nagrinėjami tarptautinės teisės aktai, kuriuose pateikiama agresijos samprata.
Autorius pirmiausia apžvelgia 1933 m. Londono konvenciją dėl agresijos.
Daugiausia dėmesio skiriama JTO Specialaus komiteto, kuriam buvo pavesta apibrėžti agresijos sampratą, darbo analizei, išryškinant probleminius bei daugiausia diskusijų sukėlusius klausimus, iškilusius formuluojant agresijos apibrėžimą.
Straipsnyje išskiriami kvalifikuojantys agresiją požymiai ir analizuojamos konkrečios veikos, įtvirtintos JTO rezoliucijoje „Dėl agresijos apibrėžimo“, kurias konstatavus galima pripažinti agresijos aktus.

Raktiniai žodžiai


agresija; Tautų Sąjunga; Jungtinių Tautų Organizacija; okupacija; aneksija

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195