SSRS okupacijos žalos atlyginimo įstatymas tarptautinės teisės normų kontekste

Dainius Žalimas

Santrauka


Straipsnis parengtas remiantis 2005 m. lapkričio 25 d. Mykolo Romerio universitete skaitytu to paties pavadinimo pranešimu. Jame analizuojamas 2000 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl SSRS okupacijos žalos atlyginimo“ siekiant nustatyti, kiek jis grindžiamas paprotinėmis tarptautinės teisės normomis ir principais, reglamentuojančiais valstybių atsakomybę už tarptautinės teisės pažeidimus, ir kokia Įstatymo reikšmė sprendžiant Rusijos Federacijos atsakomybės klausimus. Valstybių atsakomybę už tarptautinės teisės pažeidimus reglamentuojančios tarptautinės teisės normos yra kodifikuotos JT Tarptautinės teisės komisijos Valstybių atsakomybės už tarptautinės teisės pažeidimus straipsnių projekte, tad Lietuvos Respublikos įstatymas vertinamas atsižvelgiant į šio Projekto nuostatas. Projekte įtvirtintos ir su Įstatymu susijusios tarptautinės teisės normos lemia šio straipsnio struktūrą: jame analizuojami Rusijos Federacijos atsakomybės Lietuvos Respublikai pagrindo, reparacijos dydžio ir formos bei Lietuvos reikalavimo dėl žalos atlyginimo leistinumo pagrindiniai klausimai. Pagrindinė straipsnio išvada ta, kad 2000 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl SSRS okupacijos žalos atlyginimo“ atitinka tarptautinės teisės normas ir, kaip vienašalis valstybės aktas, išreiškia ir konsoliduoja jau anksčiau pareikštą Lietuvos Respublikos reikalavimą Rusijos Federacijai atlyginti sovietinės okupacijos padarytą žalą.

Raktiniai žodžiai


SSRS; Rusijos Federacija; Lietuvos Respublika; agresija; okupacija; valstybių atsakomybė; reparacija; žalos atlyginimas; kompensacija

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195