Nefiskalinių (netarifinių) eksporto apribojimų Europos Bendrijos vidaus rinkoje draudimas

Agnė Vaitkevičiūtė

Santrauka


Šiame straipsnyje analizuojami nefiskalinių (netarifinių) eksporto apribojimų Europos Bendrijos (toliau – EB) vidaus rinkoje draudimo probleminiai klausimai. Nefiskalinius (netarifinius) eksporto apribojimus draudžia Europos Bendrijos Steigimo Sutarties (toliau – Sutartis) 29 straipsnis, tačiau teisinėje literatūroje Sutarties 29 straipsnio analizei skiriama nepakankamai dėmesio. Daugiausia dėmesio daugelio užsienio teisininkų darbuose skiriama Europos Teisingumo Teismo (toliau – ETT) jurisprudencijos nagrinėjimui. Nepaisant to, dažnai yra tik paminima, jog EB draudžiami ne tik importo apribojimai, kaip jie suprantami pagal Sutarties 28 straipsnį, bet ir eksporto apribojimai remiantis Sutarties 29 straipsniu, kurių apimtį aiškinti paliekama ETT. Kita dalis užsienio autorių pateikia kiek išsamesnę Sutarties 29 straipsnio analizę, detaliau panagrinėdami kai kurias svarbesnes ETT bylas. Tačiau ETT praktikoje bylų, susijusių su Sutarties 29 straipsnio aiškinimu, nėra daug. Todėl šiame straipsnyje bus nagrinėjamos dažniausiai užsienio teisinėje literatūroje aptariamos bylos, jas papildant kitomis bylomis, apibendrintomis išanalizavus ETT praktiką nagrinėjamu klausimu, kurios geriausiai atspindi tiek kiekybinių eksporto apribojimų, tiek lygiaverčio poveikio priemonių taikymą valstybių narių praktikoje.
Pirmoje straipsnio dalyje apžvelgiami kiekybinių eksporto apribojimų klausimai, antroji straipsnio dalis skiriama lygiaverčio poveikio priemonių analizei. Šio straipsnio tikslas – remiantis Sutarties 29 straipsnio nuostatomis analizuoti ETT jurisprudenciją, teisinėje literatūroje išsakytas nuomones, EB institucijų priimtus antrinės teisės aktus, siekiant kaip galima išsamiau atskleisti netarifinių (nefiskalinių) eksporto apribojimų draudimo sampratą, apimtį, pateikti šių eksporto apribojimų pavyzdžių.
Pagrindinis tyrimo objektas – ETT sprendimai, teisinė literatūra, EB institucijų antrinės teisės aktai. Nagrinėjant pasirinktą tyrimo objektą taikyti šie moksliniai metodai: lyginamasis, loginis-analitinis, sisteminis, analogijos, istorinis ir lingvistinis.

Raktiniai žodžiai


bendroji rinka; valstybės narės; laisvas prekių judėjimas; eksportas; prekė; nefiskaliniai (netarifiniai) eksporto apribojimai; kiekybiniai eksporto apribojimai; lygiaverčio poveikio priemonės; atskirai taikomos priemonės; bendrai taikomos priemonės; disk

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195