Laisvo darbuotojų judėjimo apribojimai dėl viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ir visuomenės sveikatos

Inga Daukšienė

Santrauka


Šio darbo tyrimo objektas – viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ir visuomenės sveikatos išimtis (toliau ordre public išimtis) pagal Europos Bendrijos steigimo sutarties (toliau EB sutartis) 39 str. 3 dalį.
Darbe atkreipiamas dėmesys į keletą su ordre public išimties taikymu susijusių problemų.
Visų pirma aptariamas ordre public išimties taikymas reguliuojamo dalyko atžvilgiu. Šiuo aspektu keliamas EB teisės doktrinoje ne mažai diskusijų sukėlęs klausimas, ar teisė įsidarbinti gali būti ribojama remiantis ordre public.
Toliau darbe, remiantis EB antrinės teisės aktais bei ETT jurisprudencija, bandoma išskirti bei aptarti ordre public išimties taikymo sąlygas. Nustatyti sąlygas ypač svarbu todėl, kad EB sutarties 39 str. 3 dalies taikymas yra siejamas su vadinamąja ribojimų ribojimo taisykle, kuri reiškia, kad valstybės narės taikydamos ordre public išimtį yra saistomos EB teisėje nustatytų išimties taikymo sąlygų (ribojimų).
Darbo pabaigoje aptariama ordre public išimties taikymo valstybės narės teritorijos atžvilgiu problema. Šiuo aspektu keliamas klausimas, ar išimties taikymas gali apsiriboti tam tikra valstybės nacionalinės teritorijos dalimi. Atsakant į šį klausimą įvertinta ETT jurisprudencija bei EB teisės doktrinoje pateikiama nuomonė.

Raktiniai žodžiai


Ordre public išimtis; ribojimų ribojimo taisyklė; laisvo judėjimo teisių ribojimas; teisė įsidarbinti; proporcingumo principas; dalinis ribojimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195