Įstatymo auklėjamosios galios interpretacijos Tomo Akviniečio filosofijoje

Dalia Marija Stančienė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamas viduramžių teologo ir filosofo Tomo Akviniečio teisės teorijos auklėjamasis aspektas. Auklėjamąją įstatymo galią autorė analizuoja remdamasi teisingumo dorybe ir sąžinės samprata. Ši tema nėra pakankamai plačiai aptarta juridiniu ir edukaciniu požiūriu, todėl straipsnis aktualus ir teisininkams, ir pedagogams.
Autorė teigia, kad teisminės veiklos pagrindas yra teisingumas, kuris įgyvendinamas tada, kai teisėjai, būdami teisingi ir remdamiesi teisingais įstatymais, atitinkančiais visuomenės bendrojo gėrio reikalavimus, atlieka teisingas procedūras. Auklėjimą įstatymu T. Akvinietis vertina kaip priemonę, turinčią ne tik baudžiamąją, bet ir auklėjamąją galią.

Raktiniai žodžiai


Tomas Akvinietis; įstatymas; bendrasis gėris; teisingumas; auklėjimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195