Juridinių asmenų administracinė atsakomybė aplinkosaugos srityje: griežtos atsakomybės doktrinos įtvirtinimo galimybė

Linas Meškys

Santrauka


Griežtos atsakomybės (angl. strict liability) doktrina – tai kaltės įrodymo privalomumu paremtos atsakomybės (angl. fault-based liability) išimtis, kurios vyraujantis ir esminis elementas – atsakomybės taikymas asmenims neįrodinėjant jų kaltės. Šios doktrinos tikslas – sulaikyti potencialius pažeidėjus nuo beatodairiško elgesio ir nereikalingų nuostolių, priverčiant juos imtis visų įmanomų atsargumo priemonių.
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme įtvirtinus ūkio subjektų (t. y. juridinių asmenų) civilinę atsakomybę už aplinkos apsaugos teisės pažeidimus, neatsižvelgiant į ūkio subjektų kaltę, žengtas svarbus žingsnis įtvirtinant griežtos atsakomybės doktriną taikant civilinę atsakomybę aplinkosaugos srityje. Lietuvoje vis dar išlieka aktuali juridinių asmenų administracinės atsakomybės aplinkosaugos srityje problema.
Šiame straipsnyje siekiama išanalizuoti griežtos atsakomybės doktrinos įtvirtinimo galimybę taikant juridiniams asmenims administracinę atsakomybę aplinkosaugos srityje. Straipsnyje apžvelgiama griežtos atsakomybės doktrinos kilmė ir samprata, atskleidžiama doktrinos vieta juridinių asmenų atsakomybės kontekste, analizuojamas griežtos atsakomybės įsitvirtinimas aplinkosaugos srityje.

Raktiniai žodžiai


juridinis asmuo; administracinė atsakomybė; aplinkosauga; griežta atsakomybė

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195