Skolinių vartojimas teisiniame diskurse

Vida Rudaitienė

Santrauka


Straipsnyje tiriama teisiniame diskurse vartojama svetimų kalbų kilmės leksika: tarptautiniai žodžiai, ir kiti skoliniai, kurių dabar nemažai ateina tiesiai iš anglų kalbos. Nagrinėjamos ryškesnės skolinių vartojimo tendencijos. Pirma, suaktyvėjusi vartosena seniai žinomų skolinių, kurių dauguma yra tarptautiniai teisės terminai (dalis jų buvo vartoti ir prieškario Lietuvoje).
Antra, atsiranda ir naujų svetimų kalbų kilmės teisės terminų ir šiaip žodžių. Parodoma, kad daugelis iš jų turi gerų lietuviškų atitikmenų, kuriuos ir reikėtų vartoti. Pastebimas ir polinkis įprastus tarptautinius žodžius keisti kitais tos pačios arba artimos reikšmės tarptautiniais žodžiais arba juos vartoti sinonimiškai. Panagrinėjami ir originalo kalba vartojami žodžiai ir žodžių junginiai, kurių daugelis paimti iš klasikinių kalbų, dažniausiai iš senosios lotynų kalbos. Kiti – yra anglų kalbos žodžiai. Straipsnyje analizuojama ir labai ryški tendencija – plėsti skolinių, ypač tarptautinių žodžių reikšmes, paprastai suteikti jiems naujų reikšmių, dažnai paremtų anglų kalboje vartojamų atitinkamų žodžių reikšmėmis. Iškeliami ir tie atvejai, kai neatsižvelgiama į tarptautinio žodžio reikšmę arba ji nesuvokiama, tiesiog persistengiama juos vartojant. Tokiu būdu randasi ir pleonastinė vartosena.

Raktiniai žodžiai


diskursas; skoliniai; tarptautiniai žodžiai; ekstralingvistiniai veiksniai; interlingvistiniai veiksniai; morfologinis adaptavimas; pleonazmas; sinoniminis varijavimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195