Vykdytojo eksceso problema baudžiamosios teisės teorijoje ir praktikoje

Aurelijus Gutauskas

Santrauka


Straipsnyje aptariamas vienas iš sudėtingesnių bendrininkavimo instituto aspektų – vykdytojo ekscesas. Ekscesas, kaip ir bet kuris kitas reiškinys, susijęs su bendrininkavimu darant nusikalstamą veiką, yra sudėtingas ir įvairiapusis reiškinys, reikalaujantis išsamios analizės. Autorius analizuoja eksceso sampratą ir požymius, pateikia užsienio valstybių baudžiamųjų įstatymų apžvalgą.
Autoriaus nuomone, pažeisti susitarimą gali bet kuris nusikalstamos veikos bendrininkas, todėl straipsnyje pateikiama autoriaus koncepcija, kuria remiantis siūloma „vykdytojo eksceso“ sampratą pakeisti „bendrininko eksceso“ samprata.
Gana daug dėmesio straipsnyje autorius skiria teismų praktikos apžvalgai, tiesiogiai susijusiai su nagrinėjama problematika. Autorius pateikia eksceso baudžiamąjį teisinį vertinimą teisėsaugos institucijų praktinėje veikloje.

Raktiniai žodžiai


bendrininkavimas; bendrininko ekscesas; bendrininkų baudžiamoji atsakomybė

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195