Valstybės tarnautojo samprata nusikaltimų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams skyriuje

Edita Gruodytė

Santrauka


Straipsnio tikslas – atskleisti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) nusikaltimų valstybės tarnybai ir vešiesiems interesams skyriuje vartojamus valstybės tarnautojo ir jam prilygintų asmenų terminus. Šis tikslas įgyvendinamas pasitelkiant istorinį, analitinį, gramatinį, lyginamąjį mokslo metodus. Pirmiausia trumpai istoriškai apžvelgiama šių terminų sampratos kaita nepriklausomybės laikotarpiu ir šios kaitos priežastys, kad būtų galima lengviau atskleisti esamų apibrėžimų turinį. Tačiau daugiausia dėmesio skiriama esamų valstybės tarnautojo ir jam prilygintų asmenų sąvokų turinio analizei – ji atliekama taikant išvardytus metodus, nagrinėjant esamą teismų praktiką ir kylančias praktines problemas, lyginant su kai kurių kitų valstybių apibrėžimais. Valstybės tarnautojo sąvokos turinį stengiamasi įvertinti kritiškai – aptariami esami netikslumai ir pateikiamos galimos esamų baudžiamųjų įstatymų pataisos.

Raktiniai žodžiai


valstybės tarnautojas; valstybės pareigūnas; valstybės tarnyba; viešieji interesai; profesinė veikla; viešosios paslaugos

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195