Tarptautinių teisinių laisvės atėmimo bausmės režimo standartų įgyvendinimas Lietuvos Respublikos įstatymuose

Marius Jokubauskas

Santrauka


Straipsnio tikslas – remiantis lyginamosios teisėtyros, sisteminio, kompleksinio, gramatinio bei statistinio teisės aiškinimo metodais atsakyti į klausimą, aktualų tiek penitencinės teisės problemas gvildenančiam mokslininkui, tiek laisvės atėmimo bausmę vykdančiam praktikui, – kaip tiksliai Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai, reglamentuojantys diferencijuotas laisvės atėmimo bausmės vykdymo sąlygas ir šią bausmę atliekančių nuteistųjų elgesio taisykles, atitinka Europos Tarybos patvirtintų Europos kalėjimų taisyklių bei kitų tarptautinių teisės aktų nuostatas. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, žmogaus teisių ir laisvių apsauga tampa ypatingai svarbi. Europos kalėjimų taisyklės numato įvairius laisvės atėmimo bausmės režimo organizavimo principus, tačiau dėl ribotos darbo apimties nagrinėsime tik kai kurias laisvės atėmimo bausmės vykdymo sąlygas: aptarsime kalinio bendravimo su šeima bei kuo dažnesnio šio asmens lankymo pataisos įstaigoje, kiek įmanoma dažnesnio leidimo kaliniams paskambinti telefonu klausimus, taip pat Drausmės ir nuobaudų bei paskatinimų standartų grupių reglamentavimo nacionalinėje teisės sistemoje struktūros ir šių teisių bei laisvių įgyvendinimo tvarkos klausimus.

Raktiniai žodžiai


tarptautiniai teisiniai elgesio su nuteistais asmenimis standartai; laisvės atėmimo bausmės režimas; tarptautinio pobūdžio rekomendacijos; pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių apsauga

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195