Žmogaus teisių samprata teisnumo ir subjektinės teisės požiūriu

Rūta Petkuvienė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos žmogaus teisės teisnumo ir subjektinės teisės požiūriu. Šis požiūris teikia galimybę metodologiškai sukonkretinti žmogaus teises bei suprasti jų ribas. Žmogaus teisių sampratos apibrėžties problemiškumas susijęs su tendencija absoliutinti žmogaus teises, nes teisių santykis su pareigomis formuluojamas neaiškiai. Tuomet tampa nebeaišku, ar savo teises asmuo gali įgyti tik vykdydamas pareigas, ar ir jų nevykdydamas.
Taikant istorinį, loginės analizės metodą straipsnyje nagrinėjama žmogaus teisių sampratos raida, atskleidžiama žmogaus teisių struktūra, jų įgyvendinimo specifika. Straipsnyje daroma išvada, kad žmogaus teisių analizė teisnumo ir subjektinės teisės požiūriu yra svarbi tuomet, kai iškyla poreikis įgyvendinti teisę praktinėje veikloje. Žmogaus teisių konkretumas leidžia žmogui skirti teisę nuo suteikto leidimo veikti. Kitaip tariant, subjektinės teisės lygiu žmogaus teisių įgyvendinimas turi būti grindžiamas subjekto pareiga nepažeisti kitų subjektų teisių.

Raktiniai žodžiai


teisnumas; subjektinė teisė; žmogaus teisės

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195