Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimas taikant su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes

Marta Gavrilovienė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamas žalos atlyginimo veiksmingumas taikant ir vykdant bausmes, nesusijusias su laisvės atėmimu. Todėl pirmiausia stengiamasi pagrįsti žalos atlyginimo vertybinę orientaciją baudžiamojoje justicijoje. Analizuojamos įstatymo nuostatos dėl žalos atlyginimo reikalavimų, keliamų nuteistiesiems taikant su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes.
Straipsnyje bandoma įvertinti bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, taikymui ir vykdymui keliamų įstatymo reikalavimų įtaką žalos atlyginimo statistikos rodikliams. Siekiama nustatyti, koks egzistuoja priežastinis ryšys tarp įstatymo reikalavimų, keliamų bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, taikymui ir vykdymui imperatyvumo ir žalos atlyginimo veiksmingumo. Analizuojama teismų praktika ir jos įtaką žalos atlyginimo veiksmingumui taikant bausmes, nesusijusias su laisvės atėmimu.

Raktiniai žodžiai


nusikalstama veika padaryta žala; žalos atlyginimas; kriminalinė bausmė; bausmės; nesusijusios su laisvės atėmimu; alternatyvios laisvės atėmimui sankcijos; veiksmingumas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195