Interneto paslaugų teikėjo atsakomybė pagal JAV teisę

Dennis S. Karjala

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjami JAV intelektinės nuosavybės naudojimą ir atsakomybę už intelektinės nuosavybės pažeidimus nustatantys teisės aktai ir svarbiausi teisiniai precedentai.
Daugiausia dėmesio straipsnyje skiriama JAV interneto paslaugų teikėjų teisinės atsakomybės nustatymo reikalavimams. Straipsnyje apžvelgiamos pagrindinės interneto paslaugų teikėjų atsakomybės doktrinos, taikomos JAV, ir pateikiami jų teisminio interpretavimo komentarai.
XX a. pabaigoje JAV teismai suformulavo tris pagrindines interneto paslaugų teikėjų teisinės atsakomybės nustatymo doktrinas: The RAM copying doctrine, Secondary liability for copyright infringement ir The Netcom case doctrine. Šios doktrinos naudojamos sprendžiant interneto paslaugų teikėjų teisinės atsakomybės klausimus JAV.
Remdamasis JAV teisinėje praktikoje suformuotais teismų precedentais dėl intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos internete, JAV Kongresas 1998 metais nustatė ir įdiegė teisinius reikalavimus interneto paslaugų teikėjams U.S. Copyright Act (Autorių teisių akte). Autorių teisių aktas numato interneto paslaugų teikėjų tipus, veiklos bei jos ribojimo teisines nuostatas ir reikalavimus teisinei atsakomybei nustatyti.
Svarbiausios JAV bylos, susijusios su Autorių teisių akto įgyvendinimu, yra Corbis Corp. v. Amazon.com, Inc. ir Perfect 10, Inc. v. CCBill, LLC. Minėtų bylų teismo sprendimai detalizavo Autorių teisių akto taikymo specifiką vertinant interneto paslaugų teikėjų teisinę atsakomybę.
Autorių teisių aktas taip pat numato teisinius reikalavimus, kuriuos įvykdęs interneto paslaugų teikėjas negali būti traukiamas teisinėn atsakomybėn. Pagal minėtą teisės aktą yra du pagrindiniai reikalavimai: interneto paslaugų vartotojo tapatybės atskleidimas gavus teismo šaukimą arba neteisėtai paskelbtos intelektinės nuosavybės pašalinimas iš interneto paslaugų teikėjų tarnybinių stočių.
Straipsnį sudaro šešios dalys: įvadas; interneto paslaugų teikėjų teisinės atsakomybės kvalifikavimo pagrindiniai reikalavimai; Autorių teisių akto nuostatos; teisminė interpretacija; interneto paslaugų teikėjų teisinę atsakomybę šalinantys reikalavimai ir išvados.

Raktiniai žodžiai


interneto paslaugų teikėjų atsakomybė; autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimai elektroninėje erdvėje; netiesioginiai autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimai

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195