JAV iniciatyvos reglamentuojant prekių ženklus elektroninėje erdvėje

Douglas J. Sylvester

Santrauka


Elektroninė komercija ir interneto paplitimas visuomeniniame gyvenime iš esmės pakeitė teisės normų taikymą JAV.
Minėtų pokyčių galimybėmis bei jų vertinimu, jų keliamų grėsmių šalinimu domisi daugelis JAV teisės mokslininkų ir teisininkų, vykdančių įvairius minėtos srities tyrimus ir projektus. Šis straipsnis yra bandymas papasakoti apie JAV elektroninės komercijos teisinio reglamentavimo srities teisinį reguliavimą.
Pernelyg sudėtinga šį reiškinį nagrinėti bendrame teisės šakų ir institutų kontekste. Šio straipsnio tikslas – atskleisti pagrindinius teisinius JAV prekių ženklų apsaugos internete reikalavimus.
JAV pagrindinis prekių ženklų teisinės apsaugos aktas yra The Lanham trademark act (toliau – Lanhamo aktas), kurį 1946 metais patvirtino JAV Kongresas. Šis teisės aktas nustato pagrindines prekių ženklų teisinės apsaugos nuostatas ir reikalavimus jos taikymo išimtims. Lanhamo akto pagrindinis tikslas yra prekių ženklo teisinę apsaugą suteikti prekių ženklo savininkui, norinčiam apginti teisėtus vartotojų poreikius įsigyti geros kokybės prekę ar paslaugą. Nors 1995 metais JAV Kongresas priėmė kai kurių Lanhamo akto normų pataisas, tačiau korekcija nebuvo pakankama.
Paplitus elektroninei prekybai JAV teisinė sistema susidūrė su naujais prekių ženklų pažeidimais internete. Kadangi Lanhamo aktas buvo skirtas prekių ženklų apsaugai tradicinio verslo sąlygomis, JAV prireikė praplėsti taikomą prekių ženklų teisinės apsaugos doktriną. Remdamiesi pagrindine prekių ženklų teisinės apsaugos paskirtimi, JAV teismai papildė JAV prekių ženklų teisinės apsaugos doktriną elektroninio verslo domeno vardų, raktinių žodžių, metatagų naudojimo bei apsaugos nuo nesąžiningos konkurencijos srityse. Šiame straipsnyje apžvelgiamos JAV teismų bylos, praplečiančios JAV prekių ženklų teisinės apsaugos doktriną elektroninės komercijos sąlygomis.
Straipsnį sudaro šios dalys: įvadas; teisinis pagrindas; domenų vardų teisinė apsauga ir pažeidimai internete; metatagų; raktinių žodžių ir sąžiningos konkurencijos reglamentavimas; išvados.

Raktiniai žodžiai


elektroninė komercija; elektroninės erdvės reguliavimas; prekių ženklų teisės; prekių ženklų pažeidimai internete

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195