Intelektinės nuosavybės elektroninėje erdvėje pažeidimų ypatumai

Mindaugas Kiškis, Rimantas Petrauskas

Santrauka


Straipsnyje analizuojama intelektinės nuosavybės elektroninėje erdvėje pažeidimų samprata, formos bei ypatumai, akcentuojant skirtumus nuo tradicinių intelektinės nuosavybės formų pažeidimų, taip pat specifines veikas, kurios gali pažeisti tik intelektinę nuosavybę elektroninėje erdvėje. Intelektinė nuosavybė elektroninėje erdvėje – kompiuterių tinkluose ir internete – neretai yra labiau pažeidžiama negu įprastoje aplinkoje, kadangi elektroninėje erdvėje padarytų pažeidimų kaštai yra itin menki, apskritai nėra jokių papildomų kaštų tą patį pažeidimą kartojant. Be to, elektroninėje erdvėje padarytų intelektinės nuosavybės pažeidimų neigiamos pasekmės taip pat yra didesnės, kadangi daugelis tokių pažeidimų yra globalūs (pažeidimą padarius Lietuvoje, neteisėtomis intelektinės nuosavybės elektroninėmis kopijomis gali naudotis beveik viso pasaulio vartotojai) ir momentiniai (neteisėtų kopijų platinimas elektroninėje erdvėje yra iš esmės momentinis), todėl žala gali būti nepalyginamai didesnė, nei tradicinių intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų padaryta žala. Straipsnio tikslas – nustatyti pagrindinius tokių pažeidimų bruožus, išnagrinėti jų reglamentavimą, tinkamumą ir tobulinimo galimybes. Straipsnio išvadose parodoma būtinybė tobulinti intelektinės nuosavybės elektroninėje erdvėje pažeidimų reglamentavimą, atsižvelgiant į didelį šių pažeidimų pavojingumą, taip pat būtinybę nustatyti atsakomybę už specifines tik elektroninėje erdvėje įmanomas veikas.

Raktiniai žodžiai


intelektinė nuosavybė elektroninėje erdvėje; intelektinės nuosavybės pažeidimai elektroninėje erdvėje

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195