Teisiniai lyginamieji lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų aspektai

Simona Mesonienė

Santrauka


Teisiniu lyginamuoju metodu straipsnyje analizuojamas vienas iš bausmių vykdymo teisės institutų – lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų. Jame apžvelgiama lygtinio paleidimo samprata užsienio valstybių ir Lietuvos bausmių vykdymo teisės doktrinoje, tarptautiniuose bei nacionaliniuose teisės aktuose, išryškinami lygtinio paleidimo požymiai ir skirtumai nuo kitų panašių teisės institutų. Remiantis šia analize svarstoma, ar lygtinis paleidimas laikytinas atleidimo nuo bausmės rūšimi, pateikiama lygtinio paleidimo sąvoka. Straipsnyje diskutuojama apie lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų ir lygtinio atleidimo nuo bausmės laikui nepasibaigus skirtumus, pagal kuriuos atribojami šie institutai.
Straipsnyje nagrinėjamos aktualios lygtinio paleidimo taikymo teorinės ir praktinės problemos: lygtinio paleidimo taikymo apimtis, Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentavimo spragos bei užsienio valstybėse ir Lietuvoje galiojančios bei tarptautinių teisės aktų siūlomos lygtinio paleidimo rūšys. Siūloma plėsti lygtinio paleidimo taikymo ribas, siekiant išvengti laisvės atėmimo bausmės atlikimo pataisos įstaigoje. Be to, aptariami šio instituto taikymo kriterijai (materialieji ir formalieji pagrindai) ir jų vertinimo problemos. Svarstoma, ar nuteistojo pavojingumo ir poreikių vertinimo priemonės bei metodai, taikomi Lietuvoje, yra patikimi. Pabrėžiama, kad tik subjektas, įgaliotas taikyti lygtinį paleidimą, gali vertinti lygtinio paleidimo kriterijus. Taip pat svarstoma, ar taikant lygtinį paleidimą yra tikslingas teismo procesas.
Straipsnyje analizuojamos ir lygtinio paleidimo panaikinimo problemos. Atsižvelgiant į tai, kad šios teisinės pasekmės kyla dėl pareigų nevykdymo arba netinkamo vykdymo, nagrinėjama lygtinai paleistųjų teisinė padėtis, įstatymu nustatytų jų pareigų atitikimas proporcingumo bei atsakomybės tikslingumo principams. Pastebima, kad lygtinai paleistiesiems nustatomos pareigos yra perimtos iš anksčiau galiojusių baudžiamųjų įstatymų, todėl ne visiškai atitinka tarptautinių teisės aktų reikalavimus bei šiuolaikines bausmių vykdymo tendencijas ir nepakankamai individualizuotos. Siūloma tobulinti lygtinai paleistiems asmenims nustatomų pareigų sistemą, kuri sudarytų sąlygas nuteistajam siekti savo gyvenimo tikslų teisėtais būdais ir priemonėmis. Analizuojamos ir lygtinai paleistųjų teisinės padėties švelninimo galimybės. Atkreipiamas dėmesys, kad pagal progresyvaus bausmių atlikimo principą Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo įstatymuose turėtų būti nustatytos teisinės priemonės švelninti lygtinai paleistųjų teisinę padėtį, atsižvelgiant į jų elgesį lygtinio paleidimo laiku.

Raktiniai žodžiai


lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų; lygtinis atleidimas nuo bausmės prieš terminą; parolis; probacija; bausmė; nuteistieji

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195