Teisinio reglamentavimo átaka ekstremaliø situacijø valdymo veiksmingumui

Birutė Pitrėnaitė

Santrauka


Šiuolaikinė valstybė, kaip pagrindinis šalies nacionalinio saugumo garantas, turi gebėti veiksmingai valdyti šalį ne tik palankiu metu, bet ir ekstremaliose situacijose. Pastarųjų metų valstybių veikla likviduojant ekstremalių situacijų (taifūnų Pietryčių Azijoje, uraganų JAV bei Centrinėje Amerikoje) padarinius rodo pasiruošimo šiai veiklai spragas bei trūkumus.
Lietuva nėra įvardytų gamtinių katastrofų zonoje, bet taip pat turi tobulinti savo pasirengimą tinkamai veikti panašiose situacijose, nes to reikalauja didėjanti terorizmo grėsmė, galimi politiniai nesklandumai bei militarizacija kaimyninėse šalyse.
Vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių valstybės veiklos efektyvumą ekstremalių situacijų metu, yra šią veiklą reglamentuojanti teisinė bazė.
Straipsnyje nagrinėjami kai kurie galiojančių įstatymų trūkumai ir netikslumai bei galimos jų pasekmės valstybės valdymo veiksmingumui nepaprastosios ir karo padėties metu.

Raktiniai žodžiai


ekstremalioji situacija; žmogaus teisės ir laisvės; apribojimai; nepaprastoji padėtis; karo padėtis

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195