Žmogaus teisių katalogas: Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisinės aktualijos

Saulė Vidrinskaitė

Santrauka


Straipsnis skirtas žmogaus teisių ir laisvių sampratai, kuri analizuojama remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, tarptautiniais įsipareigojimais ir Europos Sąjungos konstitucinės sutarties nuostatomis. Straipsnyje taikomi analitinio tyrimo, normatyvinis ir deskriptyvinis metodai. Teigiama, kad egzistuojanti žmogaus teisių ir laisvių įvairovė sudaro pagrindus teises ir laisves klasifikuoti ir sujungti į žmogaus teisių katalogą. Žmogaus teisės ir laisvės yra visuotinai pripažintos vertybės, užtikrinamos pirmiausia fundamentaliais principais. Šie principai užtikrina žmogaus teisių ir laisvių gynimo stabilumą ir kartu raidos dinamiškumą. Valstybė ir žmogus, kaip du subjektai, veikia savarankiškai savo teisinio statuso pagrindu. Individas turi vadovautis ne tik įstatymais ir teisės normomis, jis gali reikalauti, kad valstybė užtikrintų atitinkamą pilietinių, politinių, ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių lygmenį. Žmogaus teisėms reikalingas tam tikras užtikrinimas: teisinė sistema, plačiai paplitusi nuomonė ir palaikymas, tarptautinė tvarka.

Raktiniai žodžiai


žmogaus teisės ir laisvės; žmogaus teisių standartai; žmogaus teisių katalogas; nacionalinė žmogaus teisių sistema; žmogaus teisių gynimo lygmenys

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195