Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos principų įgyvendinimo klausimai administracinės teisės sistemoje

Aušra Kargaudienė

Santrauka


Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (toliau – chartija), kaip modernus žmogaus teises reglamentuojantis dokumentas, yra diskusijų objektas vertinant jos vaidmenį ir uždavinius. Kol vyksta šios diskusijos, viena yra akivaizdu: chartija ateityje tikrai turės didelę įtaką egzistuojančioms nacionalinėms valstybių narių konstitucinės ir administracinės teisės sistemoms. Chartijos nuostatos apima žmogaus teisių gynimo klausimus įvairiose socialinio gyvenimo srityse, todėl straipsnyje analizuojamos tik tam tikros chartijos nuostatos.
Straipsnį sudaro įvadas ir penkios dalys. Įvadinė straipsnio dalis skirta chartijos nuostatomis garantuojamų teisių santykio su kitais Europos Tarybos dokumentais analizei. Pirma dalis aptaria gero administravimo principų įgyvendinimo klausimus, lyginant chartijos nuostatas su Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, pateikiant gero administravimo principų įgyvendinimo pavyzdžių Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje. Antra dalis skirta senyvų žmonių teisėms, aptariant Konstitucinio Teismo, vyriausybės sprendimus bei administracinių teismų praktiką, susijusią su dirbančių pensininkų keliamais reikalavimais. Trečia dalis skirta vartotojų teisių įgyvendinimo aktualijoms. Paskutinė straipsnio dalis, atsižvelgiant į autorės pabrėžiamą asmens teisinio švietimo svarbą, skirta pristatyti vyriausybės teisinio švietimo programą. Vertinant Lietuvos aktualijas, straipsnyje teikiamos išvados, patvirtinančios sąlygą, kad žmogaus teisių įgyvendinti neįmanoma, jeigu asmuo aktyviai nedalyvauja kaip administracinių teisinių santykių subjektas, todėl visuomenės teisinis švietimas turėtų tapti ne tik deklaratyviu vyriausybės uždaviniu.

Raktiniai žodžiai


geras administravimas; viešasis administravimas; senyvų žmonių teisės; vartotojų apsauga

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195