Išvestinio akcininkų ieškinio institutas Lietuvos teisės sistemoje

Egidijus Krivka

Santrauka


Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nuo 2004 m. sausio 1 d. įtvirtinta akcininkų teisė kreiptis į teismą su ieškiniu ir prašyti atlyginti bendrovei padarytą žalą, susidariusią dėl bendrovės vadovo arba valdybos narių pareigų nevykdymo arba netinkamo vykdymo, o tai reiškia, kad yra įteisintas visiškai naujas Lietuvos teisės sistemoje išvestinio akcininkų ieškinio institutas.
Išvestiniu ieškiniu vienas arba keli akcininkai, gindami bendrovės teises ir teisėtus interesus, kartu gina ir bendrovės akcininkų visumos – grupės – teises ir teisėtus interesus, todėl išvestinis ieškinys priskiriamas prie grupės ieškinių. Išvestinio ieškinio instituto teisės normos galėtų būti taikomos ne tik akcininkų ieškiniams dėl žalos atlyginimo akcinei bendrovei, bet ir asociacijų, ūkinių bendrijų, kooperatinių bendrovių, žemės ūkio bendrovių narių, pajininkų, dalyvių ieškiniams dėl žalos atlyginimo tokiems dalyvavimu, įnašais arba pajais pagrįstiems juridiniams asmenims.
Autorius mano, kad išvestinio ieškinio problemos galėtų būti tinkamai išspręstos ir galima būtų gauti tikslius atsakymus į daugumą probleminių klausimų, jeigu Lietuvos Respublikos procesiniuose įstatymuose būtų įteisintos grupės ieškinių procesą reglamentuojančios taisyklės.

Raktiniai žodžiai


išvestinis ieškinys; akcininko ieškinys; grupės ieškinys; korporacinis ieškinys; netiesioginis ieškinys; viešasis interesas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195