Duomenų bazės sąvoka Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisėje

Ramūnas Birštonas

Santrauka


Straipsnio tikslas – išnagrinėti ir palyginti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose pateikiamų duomenų bazės sąvokas. Šis klausimas Lietuvos mokslinėje literatūroje nėra tyrinėtas.
Iškeltam tikslui pasiekti analizuojami Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai, Europos Teisingumo Teismo ir Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių teismų sprendimai, užsienio šalių teisės teoretikų darbai.
Pirmoje straipsnio dalyje nagrinėjamas 1996 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos direktyvos 96/9/EB dėl duomenų bazių teisinės apsaugos pateikiamas duomenų bazės apibrėžimas, antroje – Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme įtvirtintas duomenų bazės apibrėžimas. Analizė atskleidžia, kad pastarasis neatitinka duomenų bazės apibrėžimo, pateikto Direktyvoje, ir šis neatitikimas gali būti laikomas Direktyvos nuostatų pažeidimu. Autorius siūlo suvienodinti Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą su Direktyva.
Straipsnyje remiamasi istoriniu, sisteminiu, loginiu, lingvistiniu tyrimo metodais.

Raktiniai žodžiai


duomenų bazės; teisinė apsauga

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195