Europos Sąjungos aplinkosaugos principo „teršėjas moka“ įgyvendinimas Lietuvos Respublikos teisės sistemoje

Linas Meškys

Santrauka


Aplinkosaugos principas „teršėjas moka“ – vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos aplinkosaugos principų, reiškiantis, kad visa atsakomybė už taršą arba naudojant gamtos išteklius padarytą žalą aplinkai tenka teršėjams arba naudotojams. Šiame straipsnyje aptariamas aplinkosaugos principas „teršėjas moka“, nagrinėjama, ar šis principas yra įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teisės sistemoje, ar yra priimti teisės aktai, kuriais būtų įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/35/ET dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti), kokiose strategijose įtvirtintas principas „teršėjas moka“, kokiais teises aktais jis yra įgyvendinamas.
Apžvelgus valstybės strategijas bei išnagrinėjus priimtus bei rengiamus priimti teisės aktus prieinama prie straipsnio pabaigoje suformuluotų išvadų.

Raktiniai žodžiai


aplinkosauga; teršėjas; „teršėjas moka“; naudotojas; žala aplinkai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195