Europos Tarybos reglamentu Nr. 1/2003 įgyvendintos Europos Bendrijos konkurencijos teisės reformos analizė

Raimundas Moisejevas

Santrauka


Straipsnis susideda iš trijų pagrindinių dalių. Pirmojoje dalyje aptariama Europos Bendrijos (toliau EB) konkurencijos teisės sistema, įtvirtinta Reglamentu Nr. 17/62 [1] ir galiojusi iki Reglamento Nr. 1/2003 [2] įsigaliojimo, t. y. iki 2004 m. gegužės 1 d. Šioje dalyje aptariamos priežastys, lėmusios konkurencijos teisės reformą. Antrojoje dalyje pateikiamas Reglamento Nr. 1/2003 [2] įvertinimas – aptariami tiek pagrindiniai šiuo Reglamentu nustatytos sistemos požymiai, tiek naujojo Reglamento santykis su EB sutartimi bei su Europos Teisingumo Teismo jurisprudencija. Trečiojoje dalyje Reglamentas Nr. 1/2003 [2] įvertinamas konkurencijos politikos atžvilgiu, atskleidžiami šio Reglamento trūkumai.

Raktiniai žodžiai


Konkurencijos teisės reforma; Reglamentas 17/62; Reglamentas 1/2003; Komisijos išleisti pranešimai ir gairės; ūkio subjektai; Europos Bendrijos sutartis; išankstinis pranešimas; bendroji išimtis; administracinis išimties taikymo modelis; tiesiogiai taikyt

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195