Nacionalinis teisinis diskursas dėl administracinio proceso

Virgilijus Valančius, Rimvydas Norkus

Santrauka


Straipsnis skirtas kai kurioms Lietuvos administracinio proceso problemoms ir galimiems jų sprendimo būdams aptarti. Pateikiami pasiūlymai, diskutuojama nacionalinio administracinio proceso klausimais. Autoriai stengiasi atskleisti teismo, kaip centrinės proceso figūros, vaidmenį nagrinėjant administracines bylas. Analizuojamos teismo aktyvumą lemiančios priežastys ir tokio aktyvumo ribos, aptariamas teismo santykis su byloje dalyvaujančiais asmenimis, jų procesinių teisių ir pareigų pasiskirstymas.
Atsižvelgdami į nacionalinio administracinio proceso plėtrą autoriai siūlo įtvirtinti teismo ir proceso šalių bendradarbiavimo principą. Kartu nagrinėjamos šio principo išraiškos galimybės: teismo pareiga su šalimis apsvarstyti bylą faktiniu ir teisiniu aspektais, procesinių staigmenų draudimas, taikių susitarimų skatinimas ir kt.

Raktiniai žodžiai


administracinis procesas; teismo vaidmuo; bendradarbiavimo principas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195