Civilinės ir mokesčių teisės sąlyčio ir atribojimo problemos

Mindaugas Dovidauskas, Rimvydas Norkus

Santrauka


Straipsnyje tyrinėjamos problemos, kylančios tuos pačius visuomeninius santykius vertinant civilinės ir mokesčių teisės aspektais, analizuojamas šių teisės šakų santykis. Sprendžiamas klausimas, ar įmanomas to paties juridinio fakto (pvz., sudaryto sandorio) skirtingas vertinimas civilinės ir mokesčių teisės požiūriu.
Daugiausia dėmesio straipsnyje skiriama mokesčių administratoriaus atliekamam sandorio vertės koregavimui ir klausimui, ar tokiu koregavimu nepažeidžiama privati autonomija ir sutarčių laisvės principas. Straipsniu nesiekiama atlikti išsamios minėtų teisės šakų atribojimo problemų analizės – nagrinėjamos kelios dažniausiai praktikoje pasitaikančios problemos, siūlomi jų sprendimo būdai.

Raktiniai žodžiai


civilinė teisė; mokesčių teisė; sutarčių laisvės principas; sandorių mokestinės teisinės pasekmės

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195