Kainų teisinio reguliavimo aktualijos Lietuvos elektros energijos rinkoje

Saulė Milčiuvienė, Birutė Pranevičienė

Santrauka


Liberalizavus elektros energijos rinką pradėti taikyti nauji elektros energijos ir su jos tiekimu susijusių paslaugų kainų reguliavimo metodai. Susikūrė elektros energijos aukcionai ir biržos, kuriuose elektros energijos gamintojai ir tiekėjai prekiauja elektros energija, o jos kainą lemia rinkos dėsniai, tačiau elektros energijos perdavimas ir skirstymas išliko monopolinėmis veiklomis, kurių teikiamų paslaugų kainas reguliuoja valstybė. Straipsnyje siekiama atskleisti elektros energijos ir su jos tiekimu susijusių paslaugų kainų teisinio reguliavimo pokyčius ir tikslus konkurencijos bei tarpusavio integracijos principais grindžiamoje elektros energijos rinkoje.
Straipsnis susideda iš įvado, trijų dalių ir išvadų. Pirmojoje dalyje yra analizuojami elektros energijos gamybos sektoriaus teisinio reguliavimo uždaviniai, aptariami Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktai, reglamentuojantys elektros energijos gamybos kainų reguliavimą. Antrojoje straipsnio dalyje atkleidžiami monopolinės elektros energijos persiuntimo rinkos kainų teisinio reguliavimo probleminiai aspektai. Trečioji straipsnio dalis yra skirta mažmeninės elektros energijos rinkos kainų teisinio reguliavimo analizei, išskiriant konkurencinių ir reguliuojamų kainų elektros energijos rinkas.
Straipsnyje išanalizuota medžiaga leidžia daryti išvadas, kad veiklos elektros energijos rinkoje yra skirstomos į dvi grupes: į konkurencines veiklas ir į natūralias reguliuojamas monopolijas. Elektros energijos ir su jos tiekimu susijusių paslaugų kainų teisinio reguliavimo paskirtis – prižiūrėti kainas elektros rinkos sektoriuose, kuriuose veikia konkurencija, ir reguliuoti kainas monopoliniuose elektros energijos rinkos sektoriuose.

Raktiniai žodžiai


elektros energijos rinka; konkurencija; kainų reguliavimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195